Galerija

Daba, brieži un māksla ir burvīga kombinācija.

 .