Skolas administrācija

Marika Buote - Uzuliņa, direktore

E-pasts: nitauresms@inbox.lv


tālr.,64164316,  mob. 27749775

Pieņemšanas:

Pirmdienās, ceturtdienās
no 10.00-14.00  un  no 10.00 – 12.00

Ingrīda Muižniece, direktores vietniece.

E-pasts ingrida.muizniece@inbox.lv
tālr., 26453539

Pieņemšanas:

Pirmdienās , Trešdienās

no 10.00-13.00 un no 10.00 - 13.00

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .