UZŅEMŠANA

Amatas novada mūzikas un mākslas skolā ir iespējams mācīties šādās specialitātēs:


Nītaurē

Taustiņinstrumentspēle - Klavierspēle

Vokālā mūzika – Kora klase

Vizuāli plastiskā māksla

Deju pamati

Ieriķos

Taustiņinstrumentspēle – Klavierspēle

Vokālā mūzika – Kora klase

Vizuāli plastiskā māksla

Deju pamati.

Skujenē

Vizuāli plastiskā māksla


Mūzikas nodaļas

Audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot muzikālas dotības

      Muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu.

Iestāšanās pārbaudījumus uz 1.klasi

  •       Nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu.
  •      Atkārtot ar balsi 3-4 skolotāja spēlētas vai dziedātas melodiskas frāzes.
  •       Atkārtot ar plaukstām 3-4 ritma frāzes. 

 

Nepieciešamie dokumenti stājoties mūzikas un mākslas skolā:

  •        Vecāku iesniegums (skolas veidlapa);
  •        Dzimšanas apliecības kopija;
  •        Izglītības dokuments no iepriekšējās mācību iestādes, iestājoties uz vecākajām klasēm. 

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .