Nītaures filiāles pedagogi


Marika Busote - Uzuliņa: Skolas direktore, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - keramika, veidošana,darbs materiālā. 

Ingrīda Muižniece: Klavierspēles nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - klavierspēle, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana, koncertmeistare.

Juris Bindemanis: Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagogs. Mācību priekšmeti - gleznošana, zīmēšana , kompozīcija.

Jānis Sausnītis: Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagogs. Mācību priekšmeti - datorgrafika.

Jureta Dobenberga: Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - gleznošana, zīmēšana. 

Alise Ketlere - Kaņepone: Mūzikas teorijas, kora klases pedagoģe. Mācību priekšmeti -  koris, solfedžo, mūzikas literatūra, mūzikas teorija, vokālais ansamblis.

Aivars Krancmanis: Kora klases pedagogs. Mācību priekšmeti - dziedāšana.

Evita Vāpa: Deju pamati nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - mūsdienu deja, improvizācija, modernās dejas vēsture, dejas vēsture.

Kristīne Lorence: Deju pamati nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti -  klasiskā deja, latviešu deja, raksturdeja, vēsturiskā deja. 
Ieriķu filiāles pedagogi 


Marika Busote - Uzuliņa: Skolas direktore, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas  pedagoģe. Mācību priekšmeti - keramika, veidošana, darbs materiālā.

Ilze Pavāre: Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - gleznošana, zīmēšana.

Ingrīda Muižniece: Klavierspēles nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - klavierspēle, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana, koncertmeistare.

Sandra Dzelzkalēja: Mūzikas teorijas pedagoģe. Mācību priekšmeti - solfedžo,  mūzikas teorija, mūzikas literatūra. 

Aivars Krancmanis: Kora klases pedagogs. Mācību priekšmeti - dziedāšana, vokālais ansamblis.

Evita Vāpa: Deju pamati nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - mūsdienu deja, dejas vēsture , modernās dejas vēsture, improvizācija.

Kristīne Lorence: Deju pamati nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - klasiskā deja, raksturdeja, latviešu deja, vēsturiskā deja. 


Skujenes filiāles pedagogi


Ingrīda Batņa - gleznošana, zīmēšana, darbs materiālā , veidošana , mākslas valodas pamati.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .