Nītaures filiāles pedagogi


Marika Busote - Uzuliņa: Skolas direktore, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - keramika, veidošana,darbs materiālā. 

Ingrīda Muižniece: Direktores vietniece, Klavierspēles nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - klavierspēle, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana, koncertmeistare.

Jureta Dobenberga: Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - gleznošana, zīmēšana. 


Alise Ketlere - Kaņepone: Mūzikas teorijas, kora klases pedagoģe. Mācību priekšmeti - dziedāšana, koris, solfedžo, mūzikas literatūra, koncertmeistare. 

Evita Vāpa: Deju pamati nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - mūsdienu deja,  ritmika, improvizācija, modernā deja, kostīmu vēsture, dejas vēsture.

Paula Āboliņa: Deju pamati nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti -  klasiskā deja, latviešu deja, raksturdeja, vēsturiskā deja. 

Signe Elīza Stebere: Mūzikas teorijas, kora klases pedagoģe. Mācību priekšmeti - koris, solfedžo , mūzikas literatūra.

Ieriķu filiāles pedagogi 


Marika Busote - Uzuliņa: Skolas direktore, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas  pedagoģe. Mācību priekšmeti - keramika, veidošana, darbs materiālā.

Sandra Dzelzkalēja: Mūzikas teorijas pedagoģe. Mācību priekšmeti - solfedžo,  mūzikas teorija. 

Evita Vāpa: Deju pamati nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - mūsdienu deja,ritmika,kostīmu vēsture, dejas vēsture.

Paula Āboliņa: Deju pamati nodaļas pedagoģe. Mācību priekšmeti - klasiskā deja, raksturdeja, latviešu deja. Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .