Izglītības programmas

Taustiņinstrumentu spēle:

  • Klavierspēle

Vokālā mūzika:

  • Koris

 Deju pamati.
Vizuāli platiskā māksla.

 
Amata novada mūzika un mākslas skola īsteno 20 V profesionālās ievirzes izglītības programmu.
Tā ir gan profesionālās muzikālās un vizuāli plastiskās mākslas izglītības sākums, gan iespēja profesionāli apgūt mūzikas un mākslas pamatus, tiem kuri nevēlas kļūt par profesionāliem māksliniekiem. Tomēr šī programma nerealizē interešu izglītību.
Programmas apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un var turpināt mācības mūzikas un mākslas vidusskolās vai arodskolās.
Skolā audzēkņus uzņem bez priekšzināšanām, mācību ilgums atkarībā no specialitātes ir 6-8 gadi.
 .