REKVIZĪTI

 AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

‘’Pagasta ēka’’ Nītaure, Amatas novads LV4112

Reģ. Nr. 90001643656

SEB banka AS, UNLALV2X

KONTS: LV 09UNLA0004014130012

Līdzfinansējuma maksu vecāki var maksāt uz skolas kontu norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, programmu, kuru apgūst. Vēlams arī mēnesi, par kuru maksā.

Norēķinu konts / rekvizīti

 

Saņēmējs

Amatas novada mūzikas un mākslas skola

Adrese:

,,Pagata ēka”, Nītaure, Amatas novads,

Reģ. nr.

90001643656

Banka:

A/S SEB

Konts:

LV09UNLA0004014130012

Summa:

0,00 EUR

Maksājuma mērķis:

Amatas novada mūzikas un mākslas skola, Jānis Bērziņš (skolēna vārds, uzvārds), vecāku iemaksa par septembri, oktobri ...

 

e-pasts: nitauresms@inbox.lv

paldies!

 .