Nītaures filiāles pedagogi


Marika Busote - Uzuliņa: Skolas direktore, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagoģe.

Ingrīda Muižniece: Klavierspēles nodaļas pedagoģe. 

Juris Bindemanis: Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagogs. 

Jānis Sausnītis: Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagogs. 

Jureta Dobenberga: Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagoģe.

Alise Ketlere - Kaņepone: Mūzikas teorijas, kora klases pedagoģe.

Aivars Krancmanis: Kora klases pedagogs. 

Evita Vāpa: Deju pamati nodaļas pedagoģe. 

Kristīne Lorence: Deju pamati nodaļas pedagoģe. 
Ieriķu filiāles pedagogi 


Marika Busote - Uzuliņa: Skolas direktore, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas  pedagoģe. 

Ilze Pavāre: Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagoģe.

Ingrīda Muižniece: Klavierspēles nodaļas pedagoģe. 

Sandra Dzelzkalēja: Mūzikas teorijas pedagoģe.  

Aivars Krancmanis: Kora klases pedagogs. 

Evita Vāpa: Deju pamati nodaļas pedagoģe. 

Kristīne Lorence: Deju pamati nodaļas pedagoģe. 


Skujenes filiāles pedagogi


Ingrīda Batņa - Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagoģe.


 .